Your browser does not support JavaScript!
分類清單
大學部

    本系大學部畢業學分為128學分,授與藝術學學士學位。

    在課程設計上除了共同必修,選修課程分成三大領域:表導演、設計、理論。

 相關辦法

學期製作施行細則-99學年度以後入學學生適用              ● 學期製作施行細則-98學年度起入學適用 

●  學期製作施行細則-97學年度入學適用

●  畢業製作施行細則-99學年度以後入學學生適用               ●  畢業製作施行細則-98學年度入學適用

●  畢業製作施行細則-97學年度入學適用                             畢業製作施行細則-102學年度起入學適用          

  戲劇競賽施行細則

  展演製作實施要點

  共同必修課程實施要點

 

相關表單